Systemen

Complex maken we makkelijk

Zonne-energie

Zonnepanelen zetten zonlicht om in directe stroom

Al uw apparatuur gebruikt alternatieve stroom. De stroom die zonnepanelen genereren moeten dus nog worden omgezet naar stroom die uw apparatuur gebruikt. Hier worden omvormers voor gebruikt. Hierin bestaan weer verschillende types. Ieder systeem heeft voor en nadelen.

Micro-omvormers

Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormer. Dit in tegenstelling tot de string-omvormers. Een micro-omvormer regelt het omzetten van de stroom van één zonnepaneel. Het kastje zet de spanning van de zonnepanelen direct om naar 230 volt, dat in huis gebruikt kan worden. De micro-omvormers zijn voorzien van een zender welke in contact is met de Enphase enlightment app. Hierdoor kunt u in de app direct terug zien wat elke omvormer individueel opbrengt.

String-omvormers

Bij string-omvormers worden de panelen in serie aan elkaar gekoppeld in lange strings, en worden vervolgens de strings aan de omvormer gekoppeld. Dit is het meest voorkomende type installatie, en wordt toegepast wanneer de panelen allemaal dezelfde kant op staan gericht en er weinig last is van schaduw. Het voordeel van deze systemen is dat ze relatief simpel zijn met weinig verschillende onderdelen en daardoor een kleine kans op storingen. Echter is de omvormer wel relatief groot (denk aan een cv ketel) en maakt het enigszins geluid. Er moet dus wel genoeg ruimte in uw woning/pand zijn om de omvormer te plaatsen. Daarnaast schakelt het systeem uit zodra één paneel niet meer werkt.

Tussen systeem

Optimizers

Soms zijn er schoorstenen of pijpjes op uw dak aanwezig of staat er een boom vlakbij waardoor er op een gedeelte van de dag schaduw op uw dak valt. Bij gebruik van een string-systeem gaat bij schaduw het totale rendement naar beneden. Dan is het slim om onder elk paneel een optimizer te plaatsen. Optimizers minimaliseren de invloed van schaduw op de zonnepanelen. Een optimizer is namelijk een kastje wat tussen de omvormer en het zonnepaneel wordt geplaatst.

Elk zonnepaneel heeft zijn eigen optimizer en koppelt de panelen los van elkaar. De optimizers delen het systeem als het ware op in meerdere lusjes en zorgen ervoor dat het maximale uit het paneel wordt gehaald en de invloed van schaduw minimaal is. Met dit systeem zal er echter nog wel gebruikt worden van een string omvormer wat inhoudt dat u ook met dit systeem een redelijk grote omvormer in uw meterkast zult hebben die enigszins geluid produceert.

Systeem analyse in vier stappen

Voor- en nadelen van systemen

Strings omvormer systeem Optimizers gebaseerde string systeem Micro-omvormers systeem
Garantie 5 jaar 12 jaar 25 jaar
Brandveiligheid Goed Goed Uitstekend
Energie-optimalisatie per paneel Nee Ja Ja
Schaalbaarheid Nee Nee Ja
Verliezen door schaduw en vervuiling Hoog Nihil Nihil